Undervisare

Tillbaka

Jaakko Klemettilä

Partner på advokatfirman DLA Piper, Finland

Jaakko Klemettilä har mer än 18 års erfarenhet från arbete med nationell och internationell skatterätt, särskilt med fokus på bolagsskatterättsliga frågor, internationell skatteplanering och skatteprocesser. Under karriären har Jaakko gett råd till flertalet nationella och internationella bolag och investerare i transaktioner, investeringar, finansiella instrument och omstruktureringar. Jaakkos erfarenhet inkluderar även personbeskattning, internprissättning, tull och punktskatter, liksom incitamentsprogram, gränsöverskridande företagsombildningar samt skatterelaterade frågor inom energiindustrin.

Jaakko är Partner på advokatfirman DLA Piper i Finland som är en global affärsjuridisk advokatbyrå med jurister i över 40 länder i Amerika, Europa, Mellanöstern, Afrika, Asien och Oceanien. Byråns klienter sträcker sig från multinationella Global 1000- och Fortune 500-företag till startups som utvecklar branschledande teknologier. Till dessa räknas fler än hälften av Fortune 250-företagen och nästan hälften av FTSE 350-företagen eller deras dotterbolag. Byrån arbetar även med myndigheter och offentligrättsliga organ.