Undervisare

Tillbaka

Isabel Areskoug Jantzen

Advokat och delägare, Nordia Law

Isabel Areskoug Jantzens expertisområden är Entreprenad & Fastighetsrätt och Ekonomisk Familjerätt. Isabel biträder i ärenden som rör entreprenad-, fastighets- och infrastrukturprojekt i kommersiell fastighetsutveckling och investeringar etc. Desutom företräder hon klienter i kommersiella tvister, såsom processlägesbedömningar, utredningar, skiljeförfaranden, domstolsprocesser, medling, förlikningsförhandlingar etc. Isabel har varit medlem av advokatsamfundet sedan 2011 blev partner hos Rosengrens Advokatbyrå 2014 varefter hon blev partner hos Nordia Law 2017.