Undervisare

Tillbaka

Ia Modin

Advokat och Partner, Westerberg &,Partners Advokatbyrå

Advokat Ia Modin har gedigen expertkunskap inom den kommersiella avtalsrätten och en bred immaterialrättslig specialistkompetens. Hon biträder svenska och internationella klienter i frågor rörande FoU och innovation liksom i strategisk hantering och kommersialisering av immateriella tillgångar. Hon har särskild erfarenhet av komplexa flerpartsavtal och juridiska lösningar vid Open Innovation. Med en bakgrund från forskningsfinansierande myndighet har hon också unik förståelse för de särskilda frågor som aktualiseras i kontakt mellan privata näringslivet och offentlig verksamhet.

Ia Modin är också en erfaren och uppskattad föreläsare. Hon har löpande uppdrag att utforma och leda kurser, föreläsningar, workshops och seminarier relaterande till sina expertområden och hon anlitas även som moderator för seminarier och debatter.