Undervisare

Tillbaka

Henrik Priwin

M&A Manager, Fintegrity

Henrik Priwin är M&A Manager på Fintegrity.,Henrik är specialiserad på bolagstransaktioner och kapitalanskaffning i ägarledda bolag och arbetar till stor del med transaktioner där ägarledda bolag förvärvas av professionella investerare inom ett flertal olika branscher. Erfarenhet från att arbeta med strategiska förvärv i noterad miljö. Henrik har tidigare startat, drivit och sålt eget bolag och är även aktiv som investerare. MSc från Strathclyde Business School i Glasgow.