Undervisare

Tillbaka

Henrik Olsson Lilja

Advokat och delägare, Olsson Lilja Advokater

Henrik Olsson Lilja är försvarsadvokat med försvararuppdrag, särskilt ekobrott. Studerade juridik och ekonomi vid Stockholms universitet och tog sin examen år 1993. Under åren 1994 – 2018 arbetade han på Peter Althins advokatfirma, varav de sista 14 åren som delägare. Henrik arbetar uteslutande med brottmål och undervisar även advokater och åklagare i straffrätt och retorik. Han är huvudansvarig för advokatsamfundets ekobrottsutbildning och återkommande författare i advokatsamfundets remissarbete. Henrik är författare till Blendows expertkommentarer och var expert i utredningen om villkorlig frigivning SOU 2017:61