Undervisare

Tillbaka

Henrik Hedberg

Rådman, Förvaltningsrätten i Malmö

Henrik Hedberg är rådman på Förvaltningsrätten i Malmö sedan 2008. Han har 2014-2021 varit ämnesansvarig för förvaltningsprocessrätten på Domstolsakademin, som ansvarar för utbildning av domare och andra jurister inom Sveriges Domstolar. Han håller löpande utbildningar i förvaltningsprocessrätt och EU-rätt och författar lagkommentarer till förvaltningsprocesslagen på JP Infonet.