Undervisare

Tillbaka

Henrik Andersson

Konsult inom försäljning

Henrik Andersson är konsult inom försäljning med fokus på att skapa och bibehålla långsiktiga kundrelationer. Idag jobbar han med konsultföretag inom IT, kommunikation, juridik och teknik. Henrik har 30 års erfarenhet av konsultativ försäljning med fokus på kundnytta.