Undervisare

Tillbaka

Helena Wassén Öström

Advokat & Partner, Westerberg & Partners Advokatbyrå AB

Helena Wassén Öström är specialist på immaterialrätt med särskilt fokus på varumärken. Hon är en dedikerad specialist med mer än 20 års erfarenhet av att ge råd avseende de juridiska, strategiska och affärsmässiga aspekterna av IP-rättigheter. Helena hjälper bland annat klienter i deras långsiktiga och strategiska varumärkesbyggande, utarbetande och etablerande av IP-strategier och försvar av kända varumärken mot urvattning och degenerering. Helena ansvarar för Westerberg & Partners varumärkesgrupp som förvaltar klienters varumärkesportföljer globalt genom ett stort internationellt nätverk och hanterar allt från varumärkesklarering, etablerande och upprätthållande av relevant skydd och tillvaratagande av klienters rättigheter gentemot tredje man.