Undervisare

Tillbaka

Harry Bergman

Advokat och Partner, Wistrand Advokatbyrå

Harry Bergman är specialiserad på tvistlösning. Han har omfattande erfarenhet av att biträda svenska och internationella klienter inom ett brett spektrum av kommersiella tvister i allmän domstol samt i svenska och internationella skiljeförfaranden.

Harry har erfarenhet av kommersiella tvister inom en rad olika branscher och verksamhetsområden, såsom professionsansvar, försäkring, företagsöverlåtelser och riskkapitalinvesteringar, immateriella rättigheter, media, sport och andra rättighetsorienterade tvister, företagshemligheter, industriella tvister samt i tvister om olika typer av kommersiella avtal. Han verkar både som ombud och som skiljeman i svenska och internationella skiljeförfaranden.

Harry är även verksam som föreläsare i olika ämnen som berör tvistelösning i allmän domstol och i skiljeförfarande, bl.a. i Advokatsamfundets obligatoriska utbildningsmoment om tvistelösning.

Harry är rankad,som ledande praktiker inom tvistelösning av flera internationellt erkända rankningsinstitut.