Undervisare

Tillbaka

Hans Renman

Advokat och delägare, Hamilton Advokatbyrå

Hans Renman, advokat och delägare hos Hamilton Advokatbyrå med expertis inom konkursförvaltning, insolvensrätt och tvistlösning. Hans är specialiserad på kredit- och insolvensrätt och förordnas löpande som konkursförvaltare. Han är rankad som en av de ledande insolvensjuristerna i Sverige (Legal 500 och Chambers and Partners). Krediträttsliga uppdrag utgörs bland annat av rådgivning till banker, finansbolag, fastighetsbolag och andra bolag. Han är också specialiserad på kommersiella tvister och skiljeförfaranden.

Hans har varit ombud i ett stort antal tvister om återvinning till konkursbo. I de återvinningstvister som lett till lagakraftvunnen dom har han alltid varit på den vinnande sidan. Flertalet tvister har dock avsett andra frågor, exempelvis aktieköpsavtal, licensavtal, återförsäljaravtal, maskinleveransavtal och avtal i telekommunikationsbranschen.

Hans Renman är författare till boken Återvinning enligt 4 kap. konkursslagen (Walters Kluwer), medförfattare till Lexino-kommentaren till konkurslagen, (Karnov Group), samt författare till över 50 artiklar inom insolvensrätt (Blendow Lex Nova och Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet).