Undervisare

Tillbaka

Hanns Hallesius

Independent Senior Advisor, Intellectual Property Management & Strategy, Founder & CEO,Hallesius Consulting AB

Hanns Hallesius har mer än 25 års praktisk erfarenhet kring patent,och andra immateriella rättigheter. Han har en bakgrund som Head of Group Patents och Head of Group IP på Electrolux, Patent Attorney och Vice President på Awapatent, och driver sedan 2020 sin egen firma inom,Strategisk IP Management.

Hanns Hallesius är även en uppskattad föreläsare och tidigare föreläst på bland annat Patentdagen och för SIPF och blivit intervjuad av Center for Intellectual Property.