Undervisare

Tillbaka

Hanna Lindström

Senior GRC Specialist, Transcendent Group

Hanna Lindström har en magisterexamen i ekonomi. Hon har 20 års erfarenhet från finansbranschen från olika perspektiv. Hon har jobbat i flera roller inom flertalet banker. Hanna har också erfarenhet som analytiker där hon har granskat banker och värdepappersbolag.

De senaste åren har Hanna arbetat som konsult inom bank och finans med uppdrag inom intern styrning och kontroll genom Riskkontroll, Compliance samt Internrevision. Flera av rollerna i ledande funktion såsom riskchef, ansvarig inom Compliance samt chef inom Myndighetsrapportering.

Som person och ledare är Hanna öppen, inkluderande och driven. Ett par av hennes främsta styrkor är att se nya möjliga affärer och få med sig andra.