Undervisare

Tillbaka

Gunnar Högberg

Skatteombud, Skatteverket

Gunnar arbetar på Skatteverket som skatteombud och har lång erfarenhet av beskattning av stiftelser, främst vad gäller inkomstskatt.