Undervisare

Tillbaka

Giorgio Leopardi

Biträdande jurist,Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat,

Giorgio Leopardi är verksam inom byråns fastighets- och processgrupper. Giorgio arbetar bland annat med kommersiella hyrestvister, i såväl domstol, hyresnämnd som skiljenämnd. Giorgio har tidigare arbetat på Svea hovrätts specialavdelning för hyresrätt.