Undervisare

Tillbaka

Gabriella Manieri

Upphandlingschef, Malmö stad

Gabriella Manieri är upphandlingschef i Malmö stad. Gabriella har över 30 års erfarenhet av offentlig upphandling från både statlig och kommunal verksamhet. Hon har erfarenhet av såväl operativt upphandlingsarbete som verksamhetsutveckling och organisationsbyggande.

Gabriella Manieri har som utgångspunkt i sitt arbete att hantera inköpsfrågan med ett holistiskt perspektiv och driver aktivt frågor kring strategiska vägval, hållbara leveranser, processutveckling, stödjande strukturer, professionalism och affärsmässighet.