Undervisare

Tillbaka

Frida Sander

Advokat och partner, Wigge & Partners Advokat

Frida Sander är partner och ansvarig för arbetsgruppen Fonder och Investeringar hos Wigge & Partners, och har över 20 års fokuserad erfarenhet som juridisk rådgivare inom området för alternativa investeringsfonder.

Fridas team företräder löpande management-team och sponsorer vid etablering av nya fonder i Sverige och Luxemburg, samt institutionella investerare vid investeringar i fonder med tillgångsslag inom bl.a. private equity, infrastruktur, krediter, fastigheter och andra reala tillgångar, primärt i Europa och USA.