Undervisare

Tillbaka

Fredrika Hörlin

Advokat / Partner, Advokatfirman Wåhlin

Fredrika är specialiserad inom svensk och internationell avtalsrätt. Hennes uppdrag är varierande men har i regel som gemensam nämnare att åstadkomma en för klienten så bra affärsuppgörelse som möjligt. Biträde ges till i alla typer av affärsförhandlingar, förhandling och upprättande av avtal, köp och försäljning av verksamhet, upplösande av gemensamt bolagsägande, och till att finna lösning i tvisteliknande situationer.

Fredrika har uppdrag som bodelningsförrättare och biträder även parter vid komplexa bodelnings- och arvskiftesförfaranden.

Som styrelseledamot i olika ägarledda bolag arbetar hon nära ägarna med strategiska tillväxtfrågor, exitplaner och generationsskiften.