Undervisare

Tillbaka

Fredrik Thor

Advokat och partner, Wistrand Advokatbyrå

Fredrik Thor är specialiserad på insolvensrätt och bistår klienter med rådgivning avseende kredit- och säkerhetsfrågor, borgenärsskydd, rekonstruktionsfrågor m.m. Fredrik erhåller löpande förordnanden som konkursförvaltare, företagsrekonstruktör och likvidator.