Undervisare

Tillbaka

Fredrik Seemann

Advokat och Partner,Advokatfirman Norelid

Fredrik Seemann är verksam som advokat vid Advokatfirman NorelidHolm. Han är specialiserad inom tvistelösning samt skadestånds- och försäkringsrätt i vid bemärkelse. Innan Fredrik knöts till NorelidHolm var han verksam vid såväl underwriting- som skadeavdelningar hos internationella försäkringsbolag i London och Lissabon.

Fredrik Seemann biträder både svenska och internationella försäkringsbolag inom skadestånds- och försäkringsrättens samtliga fält, inklusive avtals-, villkors- och underwritingfrågor, skadereglering, tvistelösning och risk management, liksom i regelefterlevnadsfrågor. Fredrik Seemann håller även utbildningar i skadestånds- och försäkringsrätt och anlitas ofta som föreläsare på nationella och internationella konferenser.

Fredrik Seemann är ledamot av Sveriges Advokatsamfund samt AIJA (The International Association of Young Lawyers).