Undervisare

Tillbaka

Fredrik Roos

Advokat och partner, Setterwalls Advokatbyrå

Fredrik Roos har sedan 2003 biträtt bolag med rådgivning avseende teknologi, immateriella rättigheter, kommersiella avtal och dataskydd. Sedan 2010 är Fredrik partner på Setterwalls Advokatbyrå och leder byråns IP/Tech-grupp. Fredrik har ett särskilt intresse för och erfarenhet av projekt som rör data, machine learning, Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT) och Open Source Software. Han har dessutom mer än 15 års erfarenhet av att arbeta med regulatoriska frågor avseende integritet och dataskydd.

Fredrik bistår dagligen svenska och internationella företag i teknik- och IP-intensiva projekt, exempelvis upphandlingar, transaktioner, licensiering och vid bildandet av joint ventures. Fredrik har också mångårig erfarenhet av att rådge klienter i frågor som rör e-handel, social media, telekommunikation och skydd av immateriella rättigheter. Han ger regelbundet rådgivning i komplexa frågor i samband med introduktion av ny teknik och digitala tjänster. Med sin erfarenhet av såväl dataskydd och immateriella rättigheter och sin tekniska bakgrund har han specialiserat sig på att biträda klienter i förhandlingar, komplexa transaktioner och avtal som rör informationsägande och nyttjande av data.

Fredrik är rankad av Chambers Europe (TMT & Intellectual Property), Chambers Global (Intellectual Property), Legal 500 (Intellectual Property and Media and IT and Telecoms), Who’s Who Legal och som Trademark Star av IP Stars.