Undervisare

Tillbaka

Fredrik Berntsson

Head of Security Operations, NetNordic

Fredrik Berntsson är verkställande ledare med branscherfaring som sträcker sig över tjugo år
inom informationssäkerhet, cybersäkerhet, FoU, IT och IP Multimedia delsystem. Han har haft
roller som spänner från ledande befattningar inom IT-säkerhet, till programhantering i
utrullning och övergång av IT- och fastighetsdomäner. Fredrik har lång erfarenhet av
implementering, integration och drift av IT-säkerhet i komplexa och globalt distribuerade
miljöer.

Fredrik har bevisat ledarförmåga som involverar ledande, utvecklande och motiverande team
för att uppnå mål i globala multikulturella miljöer. Han är en förespråkare för kommunikation
och samarbete som viktiga möjliggörare för framgång. Fredrik har fått högst två procent av de
globala ledarbedömningarna för planering och problemlösning. Han har också nominerats till
årets säkerhetschef 2018 på detta Cyber Defense-toppmöte.