Undervisare

Tillbaka

Fredric Renström

Advokat och partner, Lindskog Malmström Advokatbyrå

Fredric Renström tog sin jur.kand-examen vid Stockholms universitet år 1988 och har varit advokat sedan år 1993. Han har en lång erfarenhet av att bistå privatpersoner med praktisk och konkret rådgivning i alla typer av frågeställningar rörande ekonomisk familjerätt. Fredric anlitas ofta för internationella uppdrag och är uteslutande specialiserad på att lösa problematik som kan uppstå när den svenska familjerättsliga jurisdiktionen möter andra jurisdiktioner världen över. Han är också boutredningsman och bodelningsförrättare.

Fredric Renström deltog som expert i införandet av The Maintenance Regulation och The 2007 Hague Protocol och som expert i 2014 års vårdnadsutredning ”Se Barnet”.