Undervisare

Tillbaka

Eva Nordlund

Upphandlingschef, Göteborgs universitet

Eva Nordlund kombinerar gedigen utbildning inom både socialt arbete och marknadsekonomi med omfattande yrkeserfarenhet inom offentlig upphandling. Hon har tidigare innehaft positionen som upphandlingschef inom kommunal verksamhet och har även haft rollen som verkställande direktör. De senaste fem åren har hon arbetat som upphandlingschef vid Göteborgs universitet, vilket är ett av Sveriges ledande och mest framstående universitet. I denna roll har hon bidragit till att effektivisera och modernisera upphandlingsprocesserna vid universitetet.

Utöver sin professionella karriär, engagerar Eva sig även ideellt som vice ordförande i Upphandlingsrättsliga föreningen i Göteborg, där hon verkar för att främja kunskap och förståelse för upphandlingsjuridik.