Undervisare

Tillbaka

Erik Wendel

Jurist, Ackordscentralen

Erik Wendel arbetar som konkursförvaltare och rekonstruktör på Ackordscentralen i Göteborg och Borås. Han har under sina tio år på Ackordscentralen även varit ombud på svarandesidan i större återvinningsprocesser.

Innan Erik kom till Ackordscentralen tjänstgjorde han som rådman vid Borås tingsrätt. Erik har även erfarenhet från arbete som bankjurist och flera utredningsuppdrag på Justitiedepartementet.

Erik är en av författarna till kommentaren till konkurslagen i Lexino, Karnov Group.