Undervisare

Tillbaka

Erik Sjödin

Docent i civilrätt

Erik Sjödin är docent i civilrätt och undervisar i och forskar om arbetsrätt vid Institutet för social forskning.