Undervisare

Tillbaka

Erik Sinander

Universitetslektor i internationell privaträtt vid Stockholms universitet

Erik Sinander är juris doktor och universitetslektor vid Stockholms universitet där han undervisar i internationell privaträtt och arbetsrätt. Han är även svensk expert för European Labour Law Network, medredaktör för European Association of Private International Law’s blogg och redaktör för Lag & Avtals bevakning av arbetsrättsligt relevanta EU-domar.