Undervisare

Tillbaka

Enar Folkesson

Senior Advisor, Ackordscentralen

Enar Folkesson anställdes som ekonom vid Ackordscentralen i Göteborg i början av 1970-talet. Vid sidan av arbetet studerade Enar juridik vid Lunds universitet. Efter avklarad juristexamen fick han egna uppdrag som konkursförvaltare och god man enligt dåvarande ackordslagstiftning. 1978 blev Enar utsedd som konkursförvaltare för ett börsnoterat bolag.
Enars intresse för juridiska spörsmål gjorde att han i början av 1980-talet påbörjade doktorandstudier vid Göteborgs universitet och blev samtidigt universitetslärare vid samma universitet utan att lämna sina arbetsuppgifter vid Ackordscentralen.

En av fördelarna med att arbeta såväl praktiskt som teoretiskt med insolvensrättsliga frågor är att Enar, trots uppnådd pensionsålder, kunnat välja att fortsätta ett deltids-arbete som senior advisor vid Ackordscentralens moderbolag, AC-Gruppen AB. Förutom det ovanstående har Enar varit läroboksförfattare och skrivit ett flertal artiklar inom främst insolvensrättens områden.