Undervisare

Tillbaka

Emma Eriksson

Advokat och delägare, Landahl Advokatbyrå

Emma Eriksson är advokat och delägare i Landahl Advokatbyrå. Hon har sedan 2007 varit verksam på advokatbyrå. Emma Erikssons kompetens och inriktning är fastighetsutveckling och exploatering. Hon jobbar inom detta både med såväl transaktioner, PBL, fastighetsbildningsfrågor samt servitut och nyttjanderätter.

Inom detta område biträder Emma Eriksson klienter både i, förhandling och i domstol. Emma Eriksson är ofta anlitad som föreläsare och medverkar regelbundet i olika tidskrifter.