Undervisare

Tillbaka

Ellen Hausel Heldahl

Projektledare, Svenskt Näringsliv

Ellen Hausel Heldahl är Projektledare hos Svenskt Näringsliv. Ellen är ledande opinionsbildare inom Offentlig Upphandling. Hon arbetar för att förverkliga de mål som en växande företagarrörelse över hela landet formulerar där Offentlig Upphandling får en allt större betydelse. Svenskt Näringslivs vision är Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Ellen driver ett projekt om hur framför allt kommuner kan bli bättre upphandlare genom ökad dialog. Hon har en bred erfarenhet av och inblick i olika branscher samt förståelse för praktisk tillämpning av LOU.

Ellen har varit avdelningschef för avdelningen för tillsyn över Offentlig Upphandling vid Konkurrensverket, huvudsekreterare i bl.a. innovationsupphandlingsutredningen och LOV-utredningen, kansliråd i regeringskansliet och förbundsjurist på Sveriges kommuner och landsting.