Undervisare

Tillbaka

Elisabeth Raun

Auktoriserad revisor, Grant Thornton

Elisabeth har arbetat med revision och rådgivning i 30 år och är sedan 15 år specialiserad på ideellsektor. Hon är specialiserad på revision och redovisning av stiftelser och ideella föreningar. Hon arbetar bland annat med avkastningsstiftelser, verksamhetsdrivande stiftelser och stiftelser som driver kulturverksamhet.