Undervisare

Tillbaka

Eleonore Gustafsson

Advokat, Different Advokat AB

Eleonore Gustafsson har flerårig bakgrund som entreprenadrättsspecialist på bl.a. AG Advokat (f.d. Andersson Gustafsson Advokatbyrå) med erfarenhet från både små och stora komplexa bygg- och fastighetsutvecklingsprojekt inom olika segment såsom köpcentrum, äldreboenden, skolor och bostäder.

Eleonore arbetar på daglig basis med komplicerade affärsupplägg och kommersiella avtal för byggföretag, leverantörer, fastighetsförvaltare, exploatörer, byggherrar och konsulter vilket har givit henne en unik förståelse för dynamiken och inte sällan de svåra gränsdragningarna mellan de olika aktörerna och dess roller och ansvar på våra byggarbetsplatser. Eleonore anlitas frekvent som kurs- och seminarieföreläsare inom entreprenad- och fastighetsrätt och ingår även som projektjurist i forskningsprojektet ”Test i verkliga byggprojekt” med målet att underlätta för digitalisering inom byggsektorn.