Undervisare

Tillbaka

Ebba Josefsson Lindqvist

Project Manager, Data Factory Projects, AI-Sweden

Ebba Josefsson Lindqvist är jurist och nu en del av AI-System i Sverige. AI Sweden är ett nationellt centrum för tillämpad AI -forskning och innovation.

Det är ett neutralt initiativ som fungerar som en motor i det svenska AI -ekosystemet/näringslivet. Fokus ligger på att påskynda implementeringen av AI genom att dela kunskap och data, samlokalisering av kompetenser och samarbetsprojekt, allt med stor tonvikt på etik, transparens och säkerhet.

Genom AI-Systems datafabrik påskyndar vi utvecklingen av svensk AI genom att tillhandahålla teknik, infrastruktur och know-how för att göra data tillgänglig för AI-forskare och utvecklare. Ebbas huvudfokus ligger på Data Factory och projekt samt juridiska frågor som är relaterade till det.

Ebba Josefsson Lindqvist är också Director of Nordic Nodes, Göteborgs noden i Silicon Vikings.

Silicon Vikings är ett nätverk av noder med uppdraget att bygga ett gränslöst samhälle samt

stödja nordisk och baltisk innovation och entreprenörskap i enlighet med global ”best practise”, där en nära koppling till Silicon Valleys unika och ledande innovations- och entreprenörskap skapar framgång.