Undervisare

Tillbaka

David Norrbohm

Jurist och vice VD på Motorbranschen (MRF)

Arbetar på MRF sedan 12 år tillbaka. Har under sin karriär arbetet med juridik kopplat till bilar i närmare 30 år. Med ett bakgrund som jurist i på Sveriges Åkeriföretag, M Sverige, försäkringsbranschen och ARN.