Undervisare

Tillbaka

Daniel Nordholm

Planeringsarkitekt och konsulterande stadsarkitekt

Daniel Nordholm har arbetat med planeringsfrågor på nära nog alla nivåer under 20 års tid, som anställd i kommuner i olika roller eller som konsult.

Bakgrunden som kommunalt anställd arkitekt (planarkitekt, stadsarkitekt, planeringschef, och pågående förordnande som stadsarkitekt på konsultbasis) har gett Daniel en mycket god insikt i kommunal verksamhet, hur samhällsbyggnads- och samhällsutvecklingsprocessen fungerar och de vanliga brister och nycklar till framgång som brukar finnas.

Som privat anställd arkitekt, både som anställd och nu som verksam i eget företag, har Daniel Nordholm fortsatt utvecklats med en fördjupad förståelse om svårigheterna att hantera de olika planeringsnivåer och huvudmän som finns, hierarkier, kulturer inom olika branscher med mera.

Utifrån denna erfarenhet finns också en insikt i att förmågan som generalist kunna hantera både många olika sakfrågor samt flera olika planeringsnivåer och lagrum samt konsekvenserna och kopplingarna däremellan, är en nödvändighet för att säkerställa måluppfyllelse och förankring samt koordinering mellan de olika planeringsnivåerna (nationella mål och lagar – regionala mål och strategier – det kommunala planmonopolet – bygglovprövning – genomförande).