Undervisare

Tillbaka

Daniel Elinder

Senior counsel, Wigge & Partners Advokat

Daniel Elinder är senior counsel i arbetsgruppen Fonder och Investeringar hos Wigge & Partners och har över 15 års yrkeserfarenhet, varav 5 år på ledande advokatbyråer samt drygt 10 år som senior legal counsel på Skandia Liv Kapitalförvaltning som är en av Nordens största institutionella investerare. Vidare har Daniel under 5 år varit styrelseledamot i en SICAV etablerad i Luxembourg som tillhandahåller AIF:er inom tillgångsslagen buyout, kredit och fastigheter. Genom dessa erfarenheter är Daniel väl insatt i de interna processerna och övervägandena som sker inför och i samband med ett investeringsbeslut samt de överväganden som bl.a. grundare ställs inför i samband med att nya fonder etableras.