Undervisare

Tillbaka

Christina Wikström

Advokat & IT-rättsexpert

Christina Wikström är en senior juridisk rådgivare med mer än tjugo års erfarenhet av affärsjuridiskt arbete med fokus på digitalisering, innovation och dataskydd. Hon är en våra mest erfarna IT-rättsexperter och bistår organisationer inom privat och offentlig sektor med juridisk rådgivning inom Tech och datadriven innovation, exempelvis avseende IT-upphandlingar, AI-projekt, molntjänstavtal, agil utveckling, IT-tvister och olika dataskyddsprojekt.

Christina har en unik kompetens och förståelse för IT-rättsliga frågor då hon under många år varit chefsjurist på Sveriges största IT-tjänsteföretag, och därefter, under tio år som advokat, biträtt organisationer på framför allt kundsidan i utvecklingsprojekt, upphandlingar och strategisk rådgivning. Hon har under många år medverkat i IT-företagens juridiska råd med upprättande av organisationens standardavtalsvillkor och under åtta år varit medlem av eSams juridiska expertgrupp där hon bidragit vid framtagande av vägledningar och eSams allmänna IT-avtalsvillkor. Christina är också en uppskattad föreläsare som håller utbildningar om bland annat AI & juridiken, utkontraktering inom offentlig sektor och molntjänstavtal.