Undervisare

Tillbaka

Christina Olsen Lundh

Chefsrådman, Vänersborgs tingsrätt

Christina är rådman vid Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen samt juris doktor i miljörätt.