Undervisare

Tillbaka

Charlotte Levin

Advokat och delägare, Advokatfirman Vinge

Charlotte Levin är specialiserad inom M&A och bolagsrätt med särskilt fokus på publik M&A och aktiemarknadstransaktioner och har omfattande erfarenhet av att arbeta för såväl industriella företag som private equity klienter vid komplexa internationella och svenska transaktioner inom ett stort antal branscher.

Charlotte Levin har mångårig erfarenhet av olika typer av förvärv och kapitalanskaffningar, börsnoteringar och uppköpserbjudanden samt av annan rådgivning till noterade bolag och deras ägare avseende strategiska överväganden. Charlotte arbetar även med bolagsstyrningsfrågor.