Undervisare

Tillbaka

Charlotte Bus

Advokat och Founding Partner, MAGNUSSON Advokatbyrå

Charlotte Bus har arbetat på advokatbyrå sedan år 1997 och är en av grundarna till Magnusson Advokatbyrå. Charlotte är verksam i Göteborg och Stockholm och har omfattande erfarenhet av att bistå svenska och internationella bolag inom olika industrier såsom detaljhandeln, modebranschen, läkemedel och medicinteknik, bilindustrin samt IT ock teknik. Charlotte har under flera år arbetat med regulatoriska frågor och regelefterlevnad inom Life Science industrin förutom sina generella expertområden som EU- & konkurrensrätt, immaterialrätt, IT & marknadsrätt, bolagsrätt & kommersiella avtal samt tvistelösning.

Inom Life Science området ägnar Charlotte Bus sig främst åt etiska regler, upprättande av ansökningar och överklaganden vad gäller priser och subventioner, hantering av frågor om marknadsföringstillstånd samt märkning, paketering och import och exportfrågor samt CE-märkningsfrågor, produktsäkerhet och uppfyllnad av standarder.

Charlotte har även haft ett stort antal processer rörande parallellimport och tillståndsfrågor inom läkemedelsbranschen i allmän domstol men även vid förvaltningsdomstolarna i Sverige samt vid EU Domstolen i Luxembourg och har har blivit rekommenderad under Life Science i Chambers Europe vid ett flertal tillfällen. Klienter har uttalat följande: “Charlotte Bus of Magnusson Advokatbyrå continues to attract praise from clients. They say she is a very service-minded and business-minded lawyer. She possesses excellent technical skills and is very easy to work with”.