Undervisare

Tillbaka

Charlotte Andersson

Konsult och styrelseledamot, Fastighetsbranschen

Charlotte Andersson har tidigare arbetat som advokat på affärsjuridisk byrå och som chefsjurist och sedan vd för fastighetsägarföreningen med huvudkontor i Göteborg. Idag har hon styrelse- och konsultuppdrag för fastighetsbolag och författar böcker som ges ut av Nordstedts Juridik.