Om JUC

Undervisare

Tillbaka

Caroline Sundberg

Advokat, Advokatfirman Delphi

Caroline är advokat och specialiserad inom IT-rätt . Hon har i drygt 10 års tid biträtt klienter med bl.a. kommersiella avtal, immaterialrättsliga frågor med inriktning mot rättigheter och teknik, IT-projekt, molntjänstavtal och outsourcingavtal., Hon arbetar även med legala frågor rörande integritetsskydd, och dataskydd (såsom PuL och Dataskyddsförordningen), Internet, e-handel och andra komplexa tjänster inom teknikområdet.

Caroline har stor erfarenhet av att arbeta med såväl globala storföretag som ägarledda företag och ”start-ups” inom dessa områden av granskning av avtal i samband med företagsöverlåtelser med inriktning på IT-, telekom- och immaterialrättsliga frågor.”