Undervisare

Tillbaka

Caroline Olstedt Carlström

Partner

Caroline, advokat och partner vid Cirio Advokatbyrå AB. Caroline är ansvarig för Cirios kompetensgrupp för dataskydd och informationssäkerhet. Hon har över 20 års erfarenhet inom internationellt dataskydd och har verkat som juridisk och strategisk rådgivare för företag inom IT, media, telekommunikation, energi, finans och bioteknikbranscherna. Carolines breda erfarenhet av dataskydd omfattar ett brett spektrum av operativa frågor, styrningsaspekter, strategiska frågor och av att utforma och genomföra integritets- och dataskyddssprogram (grupp-övergripande policys och strategi). Hon har haft en rådgivande roll i flera av världens största organisationer i frågor som rör exempelvis internationella dataöverföringar. Under fem år arbetade hon även som internationell dataskyddschef (VP Privacy) på Klarna Bank med globalt ansvar för Klarna Groups dataskyddsstrategi och compliance samt ansvarat för Klarnas globala integritets- och dataskyddsgrupp. Caroline är även ordförande för Forum för Dataskydd, har under två år varit medlem i IAPPs europeiska rådgivande organ och är aktiv i ett flertal satsningar, specialistgrupper och arbetsgrupper inom integritets- och datasäkerhet.