Undervisare

Tillbaka

Carola Lindeberg

Statsgeolog, SGU

Carola Lindeberg, statsgeolog SGU. Arbetar med SGU:s föreskrifter och vägledning för grundvatten med utgångspunkt i vattendirektivet och dricksvattendirektivet.