Undervisare

Tillbaka

Carl-Johan Pousette

Partner, Co-Chair Capital Markets, Hammarskiöld & Co.

Carl-Johan Pousette, som är co-chair för Hammarskiöld & Cos aktiemarknadsrättsgrupp, har mångårig erfarenhet av transaktioner inom corporate finance-området, bl. a. som anställd vid SEB Corporate Finance, avseende såväl privat som publik M&A.

Carl-Johan är ledamot av Aktiemarknadsnämnden och är en av Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden utsedd expert. I den senare egenskapen har Carl-Johan varit mycket aktiv inom ramen för arbetet med självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden.