Undervisare

Tillbaka

Camilla Swart

Advokat/ägare, Advokatbyrån Swart AB

Camilla Swart är advokat och specialiserad på brottmål och familjerättsliga mål. Hon driver egen advokatverksamhet i Stockholm och åtar sig framförallt uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och försvarare samt som ombud i tvister gällande vårdnad, boende och umgänge. Camilla Swart tog jur.kand-examen vid Uppsala universitet och har därefter varit verksam som jurist under mer än 20 års tid varav merparten av åren genom tjänstgöring vid advokatbyråer med huvudsaklig inriktning på brottmål och familjerättsliga mål.

Förutom arbete vid advokatbyråer har Camilla Swart även erfarenhet från tjänstgöring som tingsnotarie vid Stockholms tingsrätt och Norrtälje tingsrätt och som extra åklagare vid City åklagarkammare i Stockholm.