Undervisare

Tillbaka

Brita Löfgren Lewin

Stiftelsejurist

Brita Löfgren Lewin har arbetat i 17 år som stiftelsejurist på SEB. Hon har bl.a. arbetat med att bilda nya stiftelser och ansöka om permutation. Idag sitter hon som styrelseledamot i flera stiftelser. Tidigare har hon bl.a. arbetat på Finansdepartementet och Skatteverket samt varit expert i flera statliga utredningar, bl.a. skatteutredningen för ideell sektor.