Undervisare

Tillbaka

Bo Berndtsson

Advokat och partner, Setterwalls Advokatbyrå

Bo har mer än 20 års erfarenhet av svensk och internationell affärsjuridik från advokatbyrå samt från svenska och internationella storföretag. Bland annat var han SVP och Chief Compliance Officer på Volvo i över nio år.

Bo Berndtsson har lång och praktisk erfarenhet av att utvärdera affärsrisker av olika slag samt skapa, implementera och driva program för att motverka risker inom korruption, konkurrensrätt, exportkontroll och GDPR. Han har också lång erfarenhet av att utreda potentiella interna missförhållanden, whistleblow-saker och liknande. Bo ansvarar för Setterwalls grupp inom Compliance & Investigations i Göteborg.

Utöver detta har Bo en gedigen erfarenhet av governance-frågor, responsible sales och andra utmaningar som företag ställs inför idag.

Han brinner för att hjälpa företag att utveckla och implementera system för att motverka affärsrisker, och därmed bygga långsiktigt framgångsrika verksamheter.