Undervisare

Tillbaka

Björn Hurtig

Advokat och partner, Advokaterna Hurtig & Partners AB

Advokat Björn Hurtig är verksam på Advokaterna Hurtig & Partners AB, en av Sveriges ledande brottmålsbyråer.

Björn Hurtig arbetar endast med straffrätt och åtar sig i princip bara försvararuppdrag. Han undervisar regelbundet på kurser för advokater liksom för polisen och på universitet. Tillsammans med extern aktör är Björn Hurtig just nu engagerad i att starta upp ett nytt projekt för att tillvarata rättigheterna för personer som blivit felaktigt dömda. Björn Hurtig har även adjungerat i Hovrätten för Västra Sverige.