Undervisare

Tillbaka

Björn Goldman

Advokat & Partner, MAQS Advokatbyrå

Björn Goldman har en omfattande erfarenhet som rättegångsombud i kommersiella tvister, såväl i domstol som i skiljeförfaranden och företräder huvudsakligen större svenska och internationella företag. De områden som Björn arbetar inom spänner över hela det affärsjuridiska spektrumet, med särskilt fokus på större internationella transaktioner samt på bolagsrättsliga tvister. Genom sina studier och sitt arbete utomlands, samt genom sitt engagemang i internationella organisationer, har han stor internationell erfarenhet.

Björn är även verksam som certifierad skiljeman och kommersiell medlare.