Undervisare

Tillbaka

Björn Forssén

Advokat och juris doktor, Advokatfirman Forssén AB

Björn Forssén arbetar sedan 1985 med skattefrågor. Han har erfarenhet från Skatteförvaltningen när det gäller att hålla föredrag på skatteområdet, och har också erfarenhet från undervisning på området i privat regi och vid universitet och högskola. I samband med undervisningen har han utvecklat egna pedagogiska koncept, såsom IMPAKT. Detta står för: Inkomstskatt, Mervärdesskatt, Punktskatt, Arbetsgivaravgifter, Källskatt och Tull. Med hjälp av IMPAKT memorerar du enkelt de viktigaste skatterna och avgifterna i svensk beskattningsrätt.

Björn Forssén har sedan 1993 skrivit ett stort antal böcker och artiklar på framför allt skatteområdet, och han har arbetat med skattefrågor för privatpersoner och på företagssidan med allt från de minsta rörelserna till börsföretag och internationella företag. En kurs med honom innebär att deltagarna får mycket av konkreta exempel. Han anser att det ska vara användbara saker som kursdeltagarna får, även om skatterätt ofta är teoretiskt. Björn Forssén anknyter mycket i sin undervisning till vad som händer i praktiken, om en skattefråga överklagas etc.

Björn Forssén berör den nya mervärdesskattelag som trädde i kraft den 1 juli 2023, dvs. mervärdesskattelagen (2023:200), i samband med de kurser där han tar upp frågor om moms.